O godz. 9.00 rozpocznie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Obowiązuje strój galowy.


Technikum

KI. 1TIP (inf.+ progr.) - sala Wl - warsztaty - mgr Alicja Krzywoń

Kl. 1TM  (mechanicy) - sala WM - warsztaty - mgr inż. Marek Sikora
Kl. 2TIP - sala 26 - mgr Katarzyna Pawlik
Kl. 2TM - sala nr 5 - mgr Katarzyna Szkorupa - Kaczmarczyk
Kl. 3TP - sala nr 34 - mgr Robert Żywczak
Kl. 3TIM - sala nr 3 - mgr Mateusz Żebrowski
Kl. 4TI - sala nr 27 - mgr Wojciech Nawrocki
KI. 5TP - sala nr 29 - mgr Jolanta Myrmus
Szkoła Branżowa I stopnia
KI. 1Br - sala nr 9 - mgr Wiesława Łużak
Kl. 2Br - sala nr 5 - mgr Katarzyna Szkorupa- Kaczmarczyk
Kl.3 Br - sala nr 33 - mgr Barbara Cieślar- Kurek