Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w czerwcu i lipcu br. w szkołach średnich województwa śląskiego.

Uczniowie klasy 3 naszego technikum zdawali egzaminy z dwóch kwalifikacji. W przypadku techników mechaników była to kwalifikacja „Użytkowanie obrabiarek skrawających” oznaczona symbolem MG.19, a w przypadku techników informatyków kwalifikacja „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” oznaczona symbolem EE.08.

Przygotowania uczniów do egzaminów odbywały się w warunkach walki z pandemią koronawirusa, przez większą część roku szkolnego zajęcia prowadzone były w sposób zdalny, tylko niewielka liczba godzin zajęć praktycznych realizowana była stacjonarnie, a egzaminy zawodowe składają się z części teoretycznej i praktycznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki w żaden sposób nie ułatwiło uczniom zdawania egzaminów zawodowych, zostały utrzymane wysokie progi zdawalności, czyli 50 i 75% dla odpowiednich części egzaminów, a w zgodnej opinii nauczycieli egzaminy zawodowe były nawet trudniejsze, niż w latach poprzednich! Biorąc to wszystko pod uwagę, tym bardziej cieszą wyniki osiągnięte przez naszych uczniów.


 

Wszyscy mechanicy zdali egzamin ze swojej kwalifikacji, czyli osiągnęli zdawalność 100%, dla porównania średni wynik dla całego województwa śląskiego to 77,14%, a dla powiatu cieszyńskiego to nasz wynik, czyli 100% (tylko w naszym technikum obowiązuje kwalifikacja MG.19).

Z kolei informatycy ze swojej kwalifikacji osiągnęli równie imponujący wynik 93,8% (woj. śląskie 77,81%, powiat cieszyński 84,3%). Jak widać, w obu zawodach nasi uczniowie osiągnęli wyniki o wiele lepsze od średnich wojewódzkich i powiatowych. Wyniki te potwierdzają wysoką jakość kształcenia zawodowego w naszym technikum, świadczą również o poziomie kadry pedagogicznej, a w końcu o dużym zaangażowaniu i ambicjach naszych uczniów.

Warto również przypomnieć w tym miejscu wyniki egzaminów zawodowych, jakie osiągnęli uczniowie klasy 4 w sesji zimowej, czyli w styczniu br. Mechanicy uzyskali wówczas zdawalność aż o ponad 22% lepszą od średniej wojewódzkiej, również informatycy spisali się bardzo dobrze.


 

Z wynikami egzaminów zawodowych znakomicie korespondują wyniki tegorocznych matur. Zdawalność matury z języka polskiego wyniosła 100% (woj. śląskie 91%, powiat cieszyński 95%), z języka angielskiego również 100% (92%, 97%), tylko z matematyki nieco gorzej 74% (70%, 85%).

Zarówno uczniom, jak i wszystkim przygotowującym ich do egzaminów nauczycielom należą się serdeczne gratulacje za uzyskane wynikiJ Na pewno będziemy trzymać kciuki, żeby co najmniej takie same wyniki powtórzyły się w bieżącym roku szkolnym!

Szczegółowe dane na temat wyników egzaminów zawodowych i matur  dostępne są na stronie OKE w Jaworznie pod linkiem https://oke.jaworzno.pl

(ms)