loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Pracownie
Praca
Rekrutacja
Technik informatyk - opis zawodu

 

Technologia informacyjna zdominowała praktycznie każdą dziedzinę życia. Jest zatem oczywiste, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny będzie ogromne.

To świetny wybór dla fascynatów nowych technologii, komputerów, aplikacji internetowych, czyli szeroko rozumianej branży IT.


Uczeń, który wybierze naukę w ZST w zawodzie technik informatyk będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy
 • Wykonać i skonfigurować lokalną sieć komputerową
 • Naprawić urządzenia techniki komputerowej
 • Administrować systemami operacyjnymi
 • Stworzyć i obsługiwać bazę danych
 • Administrować bazami danych
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe
 • Przygotować grafikę i multimedia na stronę internetową
 • Administrować systemami CMS
 • Pozna języki programowania: HTML, CSS, JS, PHP, SQL, C++

Technik informatyk - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy V)


 

Technik informatyk - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Informatyka
 • Matematyka

Przedmioty zawodowe:

 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik informatyk - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach w klasie III  oraz  klasie IV.

 

Praktyki odbywają się w firmach, zakładach pracy lub w instytucjach:

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe oraz urządzenia peryferyjne
 • przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy
 • przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych
 • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem oprogramowania
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu – na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej

Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

2023.02.22 Pracownie informatyczne

Pracownia informatyczna na warsztacie szkolnym.

 

DSC_3378
DSC_3381
DSC_3384
DSC_3390
DSC_3391
Previous Next
1 2 3 4 5

Sala nr 4
DSC_3350
DSC_3351
DSC_3353
Previous Next
1 2 3


Sala nr 27

20230328_113339
IMGP0836 (2)
20230328_113349
20230328_113526
IMGP0838
20230328_113535
Previous Next
1 2 3 4 5 6
Czytaj więcej
Technik informatyk - praca w zawodzie

Technik informatyk to zawód poszukiwany nie tylko na krajowych, ale także i zagranicznych rynkach pracy. 

Obecnie dla informatyka możliwości znalezienia pracy są większe niż w innych zawodach. Informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale często pracują przy obsłudze systemów firm rożnych branż.

Absolwenci ZST znajdują zatrudnienie zarówno w firmach zajmujących się stricte informatyką (np. serwisy komputerowe, dostawcy usług internetowych, montaż sieci komputerowych), jak i w wielu innych branżach, gdzie wymagana jest znajomość różnorodnych dziedzin informatyki. 

Naszym celem jest przygotowanie uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie.


 Do typowych zadań zawodowych informatyka należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfigurowanie i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie multimediów
 • projektowanie oraz administrowanie stronami internetowymi
 • projektowanie grafiki komputerowej
 • sporządzanie materiałów reklamowych
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego
Rekrutacja 2024/2025

Terminy rekrutacji do ZST na rok szkolny 2024/2025


 

Ważne terminy oraz informacje:

Od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).


Od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.


Od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.


12 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


 Od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


19 lipca 2024 r. do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 


PLIKI DO POBRANIA:

 

  Pełen harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

Pobierz