Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu pt. Technica Siciliana, realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów  oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+, Akcja KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000128247

Gratulujemy!!!

 

Lp

NR IDENTYFIKACYJNY

/wg rejestru koordynatora

1

0576/IV/I

2

4338/II/I

3

1779/II/I

4

1055/II/I

5

5775/II/I

6

0719/II/P

7

4319/II/P

8

4770/III/P

9

0619/III/P

10

0554/III/P

11

2658/III/M

12

0811/II/M

13

4976/II/M

14

4990/II/M

15

6612/III/M

(nr identyfikacyjny = 4 ostatnim cyfrom numeru PESEL)


Do pobrania: