Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji grupy uczniów do udziału w pierwszej turze mobilności zagranicznej w ramach realizowanego w ZST w Ustroniu projekcie pt. „Tecnica Siciliana”.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-VET-000128247.

Do udziału w mobilności zapraszamy uczniów klas II, III i IV technikum, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik programista.

Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie odbędą 2-tygodniowe praktyki zawodowe na Sycylii we Włoszech. W pierwszej turze mobilności udział weźmie 15 uczniów technikum, którym towarzyszyć będzie dwóch nauczycieli naszej szkoły pełniących rolę opiekunów. Uczniowie przed wyjazdem na praktykę odbędą obowiązkowe zajęcia przygotowawcze tj.: zajęcia z j. angielskiego, zajęcia kulturowe i pedagogiczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu każdy z uczestników zapewniony ma: transport, zakwaterowanie we Włoszech, wyżywienie, realizację programu kulturowego.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz wszystkimi załącznikami udostępnionymi poniżej. W dokumentach tych zawarte są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji.


 Harmonogram rekrutacji:

- przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych:  do 22.01.2024

- rozmowa rekrutacyjna w j. angielskim: do 23.01.2024

- ogłoszenie wyników rekrutacji: 24.01.2024

- termin przyjmowania odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej: 30.01.2024


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

(do pobrania)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa


Formularz rekrutacyjny


Zarządzenie dyrektora o powołaniu komisji rekrutacyjnej


Protokół komisji rekrutacyjnej


Deklaracja uczestnictwa


Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach przygotowawczych


Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie


Protokół z rozmowy w j. angielskim


KLAUZULE RODO


 LOGOTYP FERS RP UE