W dniu 30.09.2022r. odbył się IV Szkolny turniej szachowy. Tempo P'10 | 5 Rund.

Wrześniowe Dni Otwarte ATH  na stałe wpisały się w kalendarz imprez naszej szkoły. W tym roku możliwość zapoznania się z ofertą studiów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki mieli   uczniowie klas 4PT oraz 4GT. Młodzież, pod opieką prof. Marka Sikory, Wojciecha Nawrockiego oraz Jolanty Myrmus uczestniczyła 28 września w warsztatach przygotowanych przez pracowników naukowych i studentów tej jednostki.

 
5 września 2022 r., 83 lata temu, w Ustroniu została zburzona Synagoga żydowska po rozpoczęciu przez Niemcy II wojny światowej. Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie. Większość społeczności żydowskiej nie przeżyła II wojny i Holocaustu, o czym świadczył apel poległych, odczytany w czasie uroczystości. Na koniec złożono kwiaty, pod pomnikiem, gdzie znajdował się żydowski dom Modlitwy.

W czwartek 22 września uczniowie klas pierwszych i trzeciej technikum udali się do kina Piast w Cieszynie, aby obejrzeć film "Orlęta. Grodno `39".  Film jest  dramatycznym obrazem wojny z sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca, Leona.

20 września br. reprezentacja Szkolnego Klubu Szachowego – Patryk Piec, Ernest Bogdan (obaj kl. 4GT) i Mateusz Skiba (kl. 4PT) wzięła udział w odbywających się w  katowickim Spodku Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół SYNERISE CUP KATOWICE 2022.

 

W czwartek, 14 września klasa 4GT wraz z wychowawcą mgr. inż. Markiem Sikorą i pedagogiem szkolnym mgr Katarzyną Szkorupą-Kaczmarczyk wybrała się na wycieczkę na Śląsk, której celem było m. in. poznawanie fauny świata, kształtowanie patriotyzmu ekologicznego, a także zapoznanie się z historią zwiedzanych obiektów. 

 

Godziny dostępności nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu

 

Dla prawidłowej organizacji spotkań, proszę o rozważenie wcześniejszego poinformowania nauczycieli o planowanej wizycie. W sytuacji, gdy zbyt liczna grupa rodziców planuje spotkanie, nauczyciel ustali z Państwem nowy dogodny termin.

 

 

Opublikowany 200 lat temu w Wilnie cykl wierszy Adama Mickiewicza pt. „Ballady i romanse”, wyznaczył początek romantyzmu w Polsce. Niewielki, bo liczący 14 utworów,  zbiór tekstów okazał się rewolucyjny pod względem formy jak i treści, przyniósł nowy, inny niż w oświeceniu, sposób postrzegania rzeczywistości.  

 
W dniu 1 września 2022 r uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Po wysłuchaniu programu artystycznego złożono kwiaty pod Pomnikiem Pamięci na ustrońskim Rynku.