Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego. Uczniowie podzielili się rolami i wspólnie z nauczycielami czytali fragmenty sztuki. Wszyscy dobrze się bawili. 

W 82 rocznicę zburzenia ustrońskiej Synagogi, na ulicy Ogrodowej, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających to tragiczne wydarzenie oraz zamordowanych 77 ustrońskich Żydów."

W poniedziałek 13 września 2021r. odbył się III Szkolny Turniej Szachowy. Brało w nim udział 15 zawodników z klas 1B, 1TIM, 2T, 3GT, 3PT, 3GB. Zwycięzca został uczeń klasy 3GT Patryk Piec. Miejsce drugie zajął Mateusz Skiba z klasy 3PT, a miejsce trzecie uzyskał Ernest Bogdan z klasy 3GT.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w czerwcu i lipcu br. w szkołach średnich województwa śląskiego.

Nasi uczniowie uczestniczyli w ustrońskich obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wysłuchaliśmy okolicznościowego przemówienia Pana Burmistrza oraz złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem ofiar II wojny światowej.

UWAGA!

Nowe wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół  obowiązujące od 1 września 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

W dniach 24.08.2021-25.08.2021 odbyły się 6 turniejów szachowych o kategorie szachowe.

 


PODCZAS UROCZYSTOŚCI OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ SPOWODOWANĄ PANDEMIĄ COVID-19


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2021 r. WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

 

Podręczniki obowiązujące w klasach pierwszych w ZST w Ustroniu w roku szkolnym 2021/2022