Przypominamy:

1. Proszę przyjść do szkoły co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu

2. Każdy zdający musi posiadać dowód tożsamości

3. Arkusze wypełniamy wyłącznie czarnym długopisem

4. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

Pełen harmonogram matur oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie CKE:

 

Zobacz:

 

Życzymy powodzenia !


Harmonogram m

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w czerwcu 2022

Część pisemna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie udostępniła na swojej stronie internetowej wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w sesji zimowej 2022r. Wyniki dla poszczególnych kwalifikacji podane są dla całego województwa śląskiego, powiatów oraz dla konkretnych szkół. Mechanicy z klasy 4A zdawali egzamin z kwalifikacji MG.44 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” i osiągnęli wynik tzw. zdawalności 100%.