loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Rekrutacja
Praktyki w PROMOT
Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (opis)
kucharz monter

U nas możesz zdobyć uprawnienia do wykonywania dowolnego zawodu.

Klasa kształci uczniów w zawodach odpowiadających potrzebom rynku pracy. Uczeń może podjąć naukę w dowolnym zawodzie, zgodnym z rozporządzeniem MEN. 

Listę zawodów znajdziesz TUTAJ


 W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


 Zalety kształcenia w klasie wielozawodowej:

 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
 • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy
 • Przedmiotów uczą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie
 • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy

 Nasi uczniowie najczęściej wybierają zawody:

 • fotograf
 • cukiernik
 • kucharz
 • masarz wędliniarz
 • fryzjer
 • murarz
 • cieśla
 • blacharz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa kwalifikacje

W trakcie nauki uczniowie zdają jedną kwalifikację nauki w zawodzie, właściwą dla wybranego zawodu.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3.


Po uzyskaniu pierwszej kwalifikacji zawodowej, absolwent może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (przedmioty)

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. W tym czasie nauczane są wyłącznie przedmioty ogólnokształcące.


Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

Zajęcia odbywają się w formie kursów teoretycznych i realizowane są w każdym roku kształcenia.  


Kształcenie praktyczne:

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.


 

Szkoła branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa (praktyki)

 

W wybranym przez siebie zakładzie pracy, uczeń zobowiązany jest do podpisania umowy o pracę jako młodociany pracownik.


Zobacz również: Praktyki w PROMOT


Uczniowie są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie umów i otrzymują status pracownika młodocianego. Przysługują im uprawnienia takie jak:

 • wynagrodzenie za pracę
 • opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy

Klasa I - uczniowie uczęszczają na praktyki dwa dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Klasy II oraz III - uczniowie uczęszczają na praktyki trzy dni w tygodniu. W pozostałych dniach odbywa się nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole.


Organizacja praktyk w branżowej w szkole I stopnia (plik do pobrania)

Rekrutacja 2021/2022

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do naboru


 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r- składanie:
  • potwierdzenia woli przyjęcia (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

 • 2 sierpnia 2021r. -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


 PLIKI DO POBRANIA:

 


Praktyka z gwaracją zatrudnienia

 

Nowość!

Dzięki współpracy z firmą PROMOT - ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o. w Cieszynie nie musisz szukać praktyk, zorganizujemy je dla Ciebie! Po odbyciu praktyk nasza firma gwarantuje stałe zatrudnienie z dobrym wynagrodzeniem.

Partnerem w zakresie edukacji jest Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu, który przeprowadza rekrutację do nauki zawodu.

 

Czytaj więcej