Podręczniki obowiązujące w klasach pierwszych w ZST w Ustroniu w roku szkolnym 2022/2023

 

Badania lekarskie dla kandydatów klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

27.07.2022r. godzina 8:00

warning

Przyjmowanie oryginałów świadectw oraz zaświadczeń o wynikach wyników egzaminów ośmioklasisty należy składać w dniach:

 

08.07.2022 - 12.07.2022 w godzinach 8:00 - 13:00.

 

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.

Terminy egzaminów poprawkowych i kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

 

Przedmiot 

  Termin egzaminu

 Matematyka 

 29.08.2022

godz. 9.00

Informatyka

29.08.2022

godz. 9.00

WF

29.08.2022

godz. 10.30

 
 4 MAJA 2022 GODZ 9.00 – język polski PP

 5 MAJA 2022 GODZ 9.00 - matematyka PP

 6 MAJA 2022 GODZ 9.00 -   język angielski PP

 6 MAJA 2022 GODZ 14.00 - język niemiecki PP


 Przedmioty w zakresie rozszerzonym - wg harmonogramu CKE:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf


 ŻYCZYMY POWODZENIA !