BADANIA KANDYDATÓW  DO KLAS  PIERWSZYCH TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Badanie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy odbędzie się 27 lipca 2023 r. (czwartek) w budynku szkoły wg następującego porządku:

 godz. 8.00-9.30         technik programista, technik informatyk

 godz. 9.30 – 10.30    technik mechanik

 godz. 10.30- 12.00    kandydaci do klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia (wszystkie zawody)


 UWAGA !

1. Przed wejściem do gabinetu lekarskiego należy zgłosić się do sekretariatu w celu otrzymania skierowania na badanie.

2. Badanie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia do szkoły. Jest bezpłatne.

3. Osoby, które nie zgłoszą się na w/w badanie są zobowiązane do przeprowadzenia go  we własnym zakresie i na własny koszt oraz  przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie do dnia 31 sierpnia 2023r.