loading...
Opis
Kwalifakcje
Przedmioty
Praktyki
Praca
Pracownie
Rekrutacja
Technik spawalnictwa - opis zawodu

kemper welding smoke Carcinogenic 1024x673

 

Technik Spawalnictwa - mamy nowy zawód!

Jesteśmy pierwszą szkołą w powiecie, która umożliwia wam kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa o symbolu cyfrowym 311516.  


Technik spawalnictwa to jeden spośród 28 zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa. Technik spawalnictwa został dodany do listy zawodów szkolnictwa branżowego na początku 2020 roku.

Do tej pory zawód spawacza można było zdobyć jedynie na kursach. Od nowego roku szkolnego jako odpowiedź na obecne zapotrzebowanie rynku pracy, młodzież szkół podstawowych będzie mogła kształcić się w naszej szkole pod okiem fachowców, jako technik spawalnictwa.

 

Tylko u nas będziesz miał możliwość zdobyć uprawnienia spawacza !


Uczeń po ukończeniu szkoły potrafi:

 • Wykonywać połączenia spawane różnymi metodami: MIG/MAG, TIG, spawanie elektryczne, gazowe i inne
 • Projektować z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM konstrukcje spawane i inne elementy części maszyn
 • Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe, sprawdzać i oceniać jakość połączeń
 • Posługiwać się urządzeniami i narzędziami z zakresu obróbki skrawaniem
 • Wykonywać dokumentację technologiczno - konstrukcyjną elementów spawanych

Technik spawalnictwa - kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdają dwie kwalifikacje nauki w zawodzie:


MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

(egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się w II semestrze klasy 3)

 

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się w I semestrze klasy 5)


 

Technik spawalnictwa - przedmioty

Nauka w technikum trwa 5 lat. W tym czasie nauczane są przedmioty ogólnokształcące (w tym realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz zawodowe. 


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Matematyka
 • Język niemiecki

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rysunek techniczny i dokumentacja techniczna
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Elektrotechnika i mechatronika
 • Technologia konstrukcji mechanicznych
 • Pracownia elektrotechniki w spawalnictwie
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy spawalnictwa
 • Technologia konstrukcji spajanych
 • Organizacja prac spajanych
 • Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej
 • Pracownia montażu, demontażu, napraw maszyn i urządzeń
 • Pracownia symulatorów procesu spawania
 • Pracownia elektrotechniki
 • Pracownia spajania
 • Pracownia CNC

*Uwaga: Nazwy przedmiotów mogą się nieznacznie różnić w zależności od przyjętego programu nauczania


 

Technik spawalnictwa - praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

Dla 5 - letniego technikum praktyki trwają łącznie 8 tygodni. Odbywają się w dwóch turach:


Klasa III (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w CKZ w Bażanowicach lub w szkolnych pracowniach warsztatowych.


Klasa IV (czas trwania - 4 tygodnie). Praktyki odbywają się w firmach lub w zakładach przemysłowych.

Uczniowie będą odbywali praktyki w zakładach:

 • budownictwa przemysłowego
 • usługowo - remontowych
 • przemysłu maszynowego
 • w działach utrzymania ruchu
 • innych przedsiębiorstwach 

Organizacja praktyk w technikum (plik do pobrania)

 

Technik spawalnictwa - praca w zawodzie

Elementy spawane stanowią większość połączeń w konstrukcjach mechanicznych. Często są to elementy kluczowe, mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Dlatego istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykształconych pracowników w tej właśnie dziedzinie przemysłu.

Technik spawalnictwa jest uzyska wszechstronne wykształcenie w zakresie konstrukcji, technologii i urządzeń spawalnictwa. Absolwent technikum uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego.


Do typowych miejsc pracy technika spawalnictwa należą:

 • zakładach przemysłowych w działach przygotowania produkcji w zakresie normowania prac spawalniczych
 • w działach utrzymania ruchu dla przeprowadzenia napraw i regeneracji części maszyn
 • biurach projektowych ogólnych i zakładowych na stanowisku konstruktorów
 • placówkach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych na stanowiskach technika lub laboranta
 • budownictwie przemysłowym
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu
Technik spawalnictwa - pracownie

Zajęcia praktyczne będą się odbywały się zarówno w szkole, jak  również w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach. CKZ dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną do kształcenia przyszłych techników spawalnictwa. Uczniowie obok zdobywania umiejętności różnych rodzajów spawania będą mieli również do dyspozycji nowoczesne pracownie komputerowe CAD /CAM.


 

20210302_111639
20210302_111655
20210302_111825
20210302_111711
20210302_111731
20210302_111812
Previous Next
1 2 3 4 5 6

Zobacz także:
 
Rekrutacja 2021/2022

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Link do naboru


 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r- składanie:
  • potwierdzenia woli przyjęcia (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.  15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu
  • nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

 • 2 sierpnia 2021r. -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


 PLIKI DO POBRANIA: