Rusza rekrutacja do I tury mobilności projektu Erasmus+
„Praktyka na miarę sukcesu”


Celem projektu jest m.in.:

  • Podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z zawodem technik informatyk i technik mechanik.
  • Nabycie doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego zawodowego.

Podniesienie świadomości i wrażliwości międzykulturowej.


Projekt skierowany jest do 32 uczniów klas II i III Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, kształcących się w kierunkach: technik informatyk, technik mechanik.

Czas realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Termin I mobilności: 19.04.2020 – 16.05.2020


Udział w projekcie jest bezpłatny, obejmuje:

Transport, nocleg, wyżywienie, staże w niemieckich przedsiębiorstwach, ubezpieczenie, atrakcyjny program kulturowy (wycieczki), przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne.


Termin i zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja obejmuje I turę mobilności dla 16 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk (8 uczniów), technik mechanik (8 uczniów).
  2. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 02.10.2019 r. u wychowawców klas.
  3. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 18.10.2019 r.
  4. Dokumenty zgłoszeniowe w formie elektronicznej można pobrać na niniejszej stronie.
  5. Dokumenty zgłoszeniowe w formie papierowej można odebrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas.
  6. Przed zgłoszeniem się do projektu należy zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji”, który dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły lub odebrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas.

Do pobrania:

 Logo CRL RGB1LogoErasmus1

 

Projekt „Praktyka na miarę sukcesu” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+