Projekt - Europejska praktyka - kluczem do zatrudnienia

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę z Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia. W ramach tej współpracy jest i będzie realizowany projekt "Europejska praktyka - klucz do zatrudnienia". Zagranicznym partnerem projektu jest Europa-Direkt e.V. Institut für interkulturelle und europäische Studien z siedzibą w Dreźnie.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest to projekt mobilności ponadnarodowej realizowany na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego 12 uczniów naszej szkoły odbyło 4-tygodniowe staże zawodowe w Niemczech.

W mobilności udział wzięło10 uczniów kształcących się na kierunku technik informatyk oraz 2 uczniów kształcących się na kierunku technik mechanik. Staże zawodowe odbyły się w Dreźnie (Saksonia). W ramach przygotowań do mobilności uczniowie odbyli dodatkowe zajęcia z języków: niemieckiego i angielskiego, a także zajęcia zwiększające kompetencje i świadomość kulturową i społeczną.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

W trakcie 4-tygodniowego pobytu w Dreźnie uczniowie zdobywali cenne doświadczenie zawodowe oraz nowe umiejętności i kompetencje. Przez cały czas nad grupą czuwał nauczyciel ze strony szkoły oraz koordynator z ramienia organizacji partnerskiej – Europa Direkt e.V. Dzięki temu uczniowie szybko odnaleźli się w nowym dla nich miejscu.

Oprócz zdobywania wiedzy zawodowej chłopcy mogli poznać kulturę i piękno kraju na cotygodniowych wycieczkach. Do programu zwiedzania należała m.in Twierdza Königstein, zlokalizowana w malowniczym regionie Saksonii Szwajcarskiej, jak oczywiście samo Drezno, w tym nowa i stara część miasta: Katedra Św. Trójcy, zamek, Kościół Marii Panny, Zwinger – rokokowy zespół pałaców. Bardzo ciekawą z punktu widzenia chłopców była wizyta w Muzeum Transportu, gdzie zobaczyć można kolekcje samochodów, lokomotyw, tramwajów, samolotów.

logoCRL

Każdy uczestnik po zakończonej praktyce otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie praktyki oraz dokument Europass Mobilność. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Europass - Mobilność wydaje Krajowe Centrum Europass w Warszawie, dokument prezentuje i potwierdza w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk oraz staży zagranicznych realizowanych za granicą w ramach wyjazdów zorganizowanych tzw. europejskich ścieżek kształcenia. Dokumenty Europass ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawcą, szkołą czy miejscem stażu, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zdobycie lepszej pracy.

 

 

Relacje z pobytu naszych uczniów na praktykach można przeczytać na stronie Centrum Rozwoju Lokalnego, a do obejrzenia zdjęć zapraszamy na naszego Facebook'a.

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją podsumowującą projekt "Europejska praktyka - klucz do zatrudnienia".