3 listopada 2021 roku w DK „Prażakówka" odbyła się długo oczekiwana uroczystość, podczas której nastąpiło nadanie imienia i tym samym ustanowienie patronów szkół wchodzących w skład ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Ustroniu. Na uroczystości obecnych było wielu znamienitych gości, których przywitała Dyrektor ZST mgr Katarzyna Kałuża.

 

SZANOWNI PAŃSTWO !


Nadanie szkole imienia to rzadka uroczystość. Rzadka dla szkoły, bo z reguły odbywa się tylko raz w historii szkoły. Bardzo rzadko bowiem zdarza się, że raz obrany patron zostaje zmieniony. W naszym przypadku to pierwsza taka uroczystość w siedemdziesięcioletniej historii tej szacownej placówki oświatowej, której znaczenia w mieście i całym regionie nie sposób pominąć. Świadczy o tym grono znakomitych gości przybyłych na dzisiejsza uroczystość.

 

Z okazji uroczystości nadania imienia naszym szkołom, Muzeum Ustrońskie opracowało i udostępniło materiały filmowe o Zespole Szkół Technicznych. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować  dyrektor Muzeum Ustrońskiegop. Magdalenie Lupinek oraz pracownikom - p. Alicji Michałek oraz p. Kamilowi Podżorskiemu za włożony trud i poświęcony czas na przygotowanie i montaż materiałów.

Ceremonia nadania patronów ZST odbędzie się 3 listopada 2021r. o godz. 10:00 w MDK „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego 28 w Ustroniu.