Nasi uczniowie, Kamil Sikora (2TI) oraz Mateusz Martynek (1TMI), wzięli udział w VIII Beskidzkim Dyktandzie O Pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej i tytuł Beskidzkiego Mistrza Ortografii.

Dyktando odbyło się 13 czerwca w bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w ramach 22 Festiwalu Nauki i Sztuki. Honorowy patronat nad konkursem, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, sprawował prof. Jerzy Bralczyk, który tekst dyktanda podyktował uczestnikom. Był on niewątpliwie trudny, pełen pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych natomiast w treści dotyczył przygotowań … do dyktanda. Nasi chłopcy godnie reprezentowali szkołę w konkursie – na kilkudziesięciu uczestników szkół średnich naszego regionu Kamil Sikora zajął 15 miejsce, a Mateusz  Martynek 25 – te.  Panowie udzielili także krótkiego wywiadu dla Radia Bielsko, dzieląc się swoimi refleksjami  o trudności dyktanda, a następnie uczestniczyli w wykładzie prof. Bralczyka „Ekologicznie o języku.”

(jm)