Harmonogram konsultacji - czerwiec 2020


 

Plakat FEJJ 9

Drodzy uczniowie!

Od 1 do 5 czerwca oraz od 16 do 22 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

W czerwcu 2020 obowiązują specyficzne zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie egzaminu maturalnego. Szczegółowe zalecenia CKE znajdują sie w dołączonym pliku.

 

Egzamin maturalny w ZST Ustroń w roku szkolnym 2019/2020

W czerwcu 2020 nasi uczniowie przystępować będą o egzaminu maturalnego według harmonogramu: