warning

Przyjmowanie oryginałów świadectw oraz zaświadczeń o wynikach wyników egzaminów ośmioklasisty należy składać w dniach:

 

08.07.2022 - 12.07.2022 w godzinach 8:00 - 13:00.

 

Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów.